DAVET

Ankara’da 1995 yılında kurulan “Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği” tarafından Çocuk Göğüs Hastalıkları alanına özel 2 yılda bir düzenlenen kongrenin bu yıl 8.cisi Ankara’da gerçekleştirilecektir

Çocuk Göğüs Hastalıkları alanındaki birçok konunun ele alınacağı kongre, 9 Mayıs 2018’de gerçekleştirilecek 3 kurs ve 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında bilimsel programda yer alan konularda panel ve konferanslar ile devam edecektir. Tüm konular vaka örnekleri ile desteklenecektir

Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği’nin bir kongresinde daha sizler ile beraber olmaktan mutluluk duyacağız.

Yönetim Kurulu


KURULLAR

KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Uğur ÖZÇELİK

BİLİMSEL KURUL BAŞKANI
Prof. Dr. Sevgi PEKCAN

KONGRE SEKRETERİ
Doç .Dr. Güzin CİNEL

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Nazan ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE
Uzm. Dr. Gökçen Dilşa TUĞCU
Uzm. Dr. Sanem EŞREF
Uzm. Dr. Mina HIZAL


Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Uğur ÖZÇELİK
Prof. Dr. Nazan ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE
Doç. Dr. Güzin CİNEL
Nermin GÜRCAN

BİLİMSEL PROGRAM

SAAT 1. SALON
08:00 - 08:30 KAYIT
  ÇOCUKLARDA UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI KURSU
Başkanlar: Dr. Uğur Özçelik, Dr.Ela Erdem Eralp
08:30 - 09:00 Çocuklarda normal uykunun özellikleri
Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüpoğlu
09:00 - 09:30 Çocuklarda uykuda solunum bozuklukları
Dr. Uğur Özçelik
09:30 - 10:00 Tanıda Polisomnografi
Dr. Ela Erdem Eralp
10:00 - 10:30 ÇAY/KAHVE ARASI
10:30 - 11:00 Tanıda diğer yöntemler
Dr. Nagehan Emiralioğlu
11:00 - 11:30 Uykuda solunum bozukluklarında tedavi
Dr. Yasemin Gökdemir
11:30 - 12:00 Uykuda solunum bozukluklarında CPAP/BİPAP tedavileri
Dr.Sedat Öktem
12:00 - 12:30 Skorlama pratiği
Dr.Uğur Özçelik, Dr. Ela Erdem Eralp, Dr. Yasemin Gökdemir
12:30 Kapanış
12-30 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
  PEDİATRİK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA YENİ TANI YÖNTEMLERİ KURSU
Başkanlar: Dr. Sevgi Pekcan, Dr. Nazan Çobanoğlu
13:30 - 14:10 Solunum sistemi radyolojisinde yenilikler
Dr. Berna Oğuz
14:10 - 14:35 Yoğunlaştırılmış nefes havasında neler ölçülebilir?
Dr. Özge Soyer
14:35 - 15:00 Nazal ve inhale nefes havasında nitrik oksit ölçümleri
Dr. Özlem Keskin
15:00 - 15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
15:30 - 15:50 Solunum yolu hastalıkları tanısında “Endo Bronşiyal Ultrasonografi” (EBUS)
Dr.Murat Bal
15.50 - 16:10 Impuls ossilometri yöntemi
Dr. Cansın Saçkesen
16:10 - 16:30 Akciğer temizlenme indeksi (LCI) yöntemi
Dr. Ebru Yalçın
16:30 - 16:50 Girişim gerektirmeyen solunum fonksiyon testi yöntemleri
Dr. Güzin Cinel
16:50 - 17:10 Tüberküloz tanısında yenilikler
Dr. Nazan Çobanoğlu
17:10 Kapanış
SAAT 2. SALON
08:00 - 8:30 KAYIT
  PEDİATRİK EGZERSİZ TESTLERİ KURSU
Başkanlar: Fzt. Dr. Hülya Arıkan, Fzt. Dr.Sema Savcı
08:30 - 09:00 Açılış ve tanışma
09:00 - 09:30 Fiziksel uygunluk
Fzt. Dr. Umut Tugay
09:30 - 10:00 Pediatrik egzersiz testleri: Laboratuarda
Fzt. Dr. Neslihan Durutürk
10:00 - 10:30 ÇAY/KAHVE ARASI
10:30 - 11:00 Pediatrik egzersiz testleri: Sahada
Fzt. Dr. Deniz İnal İnce
11:00 - 11:30 Aerobik egzersiz eğitimi
Fzt. Dr. Sema Savcı
11:30 - 12:00 Kuvvet eğitimi
Fzt. Dr. Melda Sağlam
12:00 - 12:30 Core stabilizasyon eğitimi
Fzt. Dr. Naciye Vardar Yağlı
12-30 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 - 14:00 Gevşeme eğitimi
Fzt. Dr. Hülya Arıkan
14:00 - 14:30 Fiziksel aktivite
Fzt. Dr. Meral Boşnak Güçlü
14:30 - 15:00 Tartışma ve kapanış
SAAT 1. SALON
08:30 - 10:00 ANITKABİR ZİYARETİ
10:00 - 10:15 AÇILIŞ
10:15 - 12:00 KİSTİK FİBROZİS
Başkanlar: Dr. Ayhan Göçmen, Dr. Elif Dağlı
  Yenidoğan taramasında neredeyiz?
Dr. Ebru Yalçın
  Kistik fibrozis mi? Değil mi?
Dr. Figen Gülen
  Tedavide yenilikler, ufukta neler var?
Dr. Deniz Doğru Ersöz
  Ulusal Kistik Fibrozis Hasta Kayıt Sistemi (UKKS) ilk sonuçlar
Dr. Güzin Cinel
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
12:30 - 13:30 POSTER SUNUMLARI
Başkanlar:
Dr. Nazan Çobanoğlu, Dr.Figen Gülen
13:30 - 15:00 PULMONER HİPERTANSİYON
Başkanlar: Dr. Sevgi Pekcan, Dr. Figen Gülen
 

Pulmoner hipertansiyon klinik bulguları ve sınıflaması
Dr. Sedat Öktem

  Pulmoner hipertansiyonda tedavi
Dr. Mehmet Burhan Oflaz
  Vaka sunumu:
Dr. Tuba Koçkar
  Vaka sunumu:
Dr. Emine Atağ
15:00 - 15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 KLİNİK-RADYOLOJİK-PATALOJİK TOPLANTI
Başkanlar:
Dr. Deniz Doğru Ersöz, Dr. Nazan Çobanoğlu
  Vaka sunumları:
Dr. Sanem Eşref, Dr.Mina Hızal
  Radyolog:
Dr. Mithat Haliloğlu
  Patalog:
Dr. Zuhal Akçören
17:00 - 18:00 SÖZEL BİLDİRİLER
Başkanlar:
Dr. Mehmet Köse, Dr. Özge Yılmaz
18:30 KONGRE AÇILIŞI
 20.00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
SAAT 2. SALON
13:30 - 15:00 GÖĞÜS DEFORMİTELERİNE YAKLAŞIM
Başkanlar:
Dr.Uğur Özçelik, Dr. Erkan Çakır
 

Göğüs deformitelerinin yönetimi ve cerrahi dışı yaklaşımlar
Dr. Nazan Çobanoğlu

  Pektus deformitelerinde cerrahi yaklaşım
Dr. Rıza Doğan
  Skolyozda cerrahi
Dr. Muharrem Yazıcı
15:00 - 15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER HASTALIKLARINDA GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
Başkanlar:
Dr. Ebru Yalçın, Dr. Sedat Öktem
  Radyolojik girişimsel işlemler
Dr. Devrim Akıncı
  Bronkoskopik Girişimsel işlemler
Dr.Mehmet Köse
  Yabancı cisim Çıkarılması
Dr. Hasan Yüksel
  Vaka sunumu:
Dr. Melih Hangül
SAAT 1. SALON
08:30 - 10:00 ÇOCUKLARDA İNTERSİTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
Başkanlar:
Dr. Ebru Yalçın, Dr. Güzin Cinel
  Çocuklarda intersitisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım:
Dr. Nagehan Emiralioğlu
  Vaka 1:
Dr. Gökçen Tuğcu
  Vaka 2:
Dr. Tuğba Ramaslı Gürsoy
  Vaka 3:
Dr. Nilay Baş
  Vaka 4:
Dr. Aykut Eşki
10:00 - 10:30 ÇAY/KAHVE ARASI
10:30 - 12:00 PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ (PSD)
Başkanlar: Dr. Uğur Özçelik, Dr. Nagehan Emiralioğlu
  Primer Siliyer Diskinezi Genetiği
Dr. Ekim Taşkıran
  Kulak Burun Boğaz hekimleri bakış açısından PSD
Dr. Önder Günaydın
  PSD’de tanı ve tedavi (Diagnosis and treatment of PCD)
Dr. Heymut Omran
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
12:30 - 13:30 POSTER SUNUMLARI
Başkanlar:
Dr. Sevgi Pekcan, Dr.Güzin Cinel.
13:30 - 15:00 ÇEVRE VE SOLUNUM SİSTEMİ
Başkanlar:
Dr.Esen Demir, Dr. Fazilet Karakoç
  Tütün ve benzeri ürünlerin solunum sistemi üzerine etkileri
Dr. Elif Dağlı
  Ev içi hava kirliliği
Dr. Ali Özdemir
  Dış ortam hava kirliliği
Dr. Ayten Pamukcu
15:00 - 15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA YENİ NELER VAR?
Başkanlar: Dr. İpek Türktaş, Dr. Derya Ufuk Altıntaş
  Çocuklarda astım kontrol ölçekleri
Dr. Arzu Bakırtaş
  Astımda yeni tedaviler
Prof.Dr. Gülbin Bingöl
  Yönetimi Zor Astım
Dr. Zeynep Tamay
  Astımlı çocukta aşılama
Dr. Nihat Sapan
17:00 - 18:00 SÖZEL BİLDİRİLER
Başkanlar: Dr. Demet Can, Dr. Saniye Girit
SAAT 2. SALON
08:30 - 10:00 BAĞIŞIKLIK YETMEZLİKLERİ ve AKCİĞER HASTALIKLARI
Başkanlar:
Dr. Yıldız Camcıoğlu, Dr.Deniz Çağdaş Ayvaz
  Tüberküloza yatkınlık yaratan bağışıklık yetmezlikleri
Dr. Sevgi Keleş
  Bağışıklık yetmezlklerinde akciğer enfeksiyonları
Dr. Yasemin Gökdemir
  Bağışıklık yetmezliklerinde enfeksiyon dışı akciğer sorunları
Dr. Sevgi Pekcan
  Vaka sunumu:
Dr. Ayşe Ayzıt Atabek
10:00 - 10:30 ÇAY/KAHVE ARASI
10:30 - 12:00 Salon 1’de ortak oturum
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 - 15:00 NÖROMUSKULER HASTALIKLARDA (NMH) SOLUNUMSAL SORUNLAR
Başkanlar:
Dr. Göknur Haliloğlu, Dr. Velat Şen
  NMH’da solunum sorunlarına genel yaklaşım
Dr. Sevgi Pekcan
  NMH’da uykuda solunum problemleri
Dr. Ela Erdem Eralp
  NMH’da yutma disfonksiyonlarına yaklaşım
Fzt. Dr. Ayşe Karaduman
15:00-15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
15:30-17:00 HASTALARIMIZ BÜYÜYOR
Başkanlar:
Dr. Lütfi Çöplü, Dr. Deniz Doğru Ersöz.
  Erişkinde kistik fibrozis
Dr. Ebru Çelebioğlu
  Kistik fibrozis ve Primer siliyer diskinezi hastalarında üreme sorunları
Dr. Hakan Yaralı
  Bronkopulmoner displazili hastalarda uzun dönem akciğer sorunları
Dr. Demet Can
  Kistik fibrozis örneğine çocuktan erişkine geçiş
Dr. Berrin Er
SAAT 1. SALON
08:30 - 10:00 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TÜBERKÜLOZ
Başkanlar:
Dr. Ayhan Göçmen, Dr. Erhan Kabasakal
  Dünyada tüberkülozun son durumu
Dr. Şeref Özkara
  Dünya’da ve Türkiye’de çocuk tüberkülozu
Dr. Uğur Özçelik
  Çocuklarda dirençli tüberküloz ve korunma
Dr. Erkan Çakır
10:00 - 10:30 ÇAY/KAHVE ARASI
10:30 - 12:00 TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ (TDM) AKCİĞER ENFEKSİYONLARI
Başkanlar:
Dr. Emine Kocabaş, Dr. Nazan Çobanoğlu
  TDM akciğer enfeksiyonlarını nasıl tanıyalım?
Dr. Fazilet Karakoç
  TDM akciğer enfeksiyonlarını nasıl tedavi edelim?
Dr. Erdal İnce
  Vaka örneği:
Dr. Pınar Ergenekon
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 - 15:00 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER HASTALIKLARINDA YENİ REHBERLER NE DİYOR?
Başkanlar: Dr. Erdal İnce, Dr. Arif Kut
  Krup
Dr. Velat Şen
  Bronşiyolit
Dr. Arif Kut
  Pnömoni
Dr. Dost Zeyrek
15:00 - 15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 HASTANE KAYNAKLI (HKP)/ VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ (VİP) YÖNETİMİ
Başkanlar: Dr. Bülent Cengiz, Dr. Bülent Karadağ
  HKP/VİP epidemiyolojisi
Dr. Zeynep Seda Uyan
  HKP/VİP tanısı
Dr. Saniye Girit
  Rehberler eşliğinde HKP/VİP tedavisi
Dr. Emine Kocabaş
17:00 - 17:30 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ
SAAT 2. SALON
08:30 - 10:00 ÇOCUKLARDA ASTIM VE İLİŞKİLİ DURUMLAR
Başkanlar:
Dr. Ali Baki, Dr.Bülent Şekerel
  Çocukluk çağı astım fenotipleri
Dr. Ersoy Civelek
  Okul öncesi dönemde tekrarlayan hışıltı
Dr. Derya Ufuk Altıntaş
  Viral enfeksiyonlar ve astım
Dr. Ayşen Bingöl
  Çocukluk çağı astımı kimde devam edecek?
Dr. Bülent Şekerel
10:00 - 10:30 ÇAY/KAHVE ARASI
10:30 - 11:15 ÇOCUKLARDA KİSTİK AKCİĞER HASTALIKLARI
Başkanlar:
Dr. Remziye Tanaç, Dr. Dost Zeyrek
  Çocuklarda kistik akciğer hastalıklarına genel yaklaşım
Dr. Özge Yılmaz
  Vaka sunumu:
Dr. Erdem Topal
11:15 - 12:00 DİFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ
Başkanlar:
Dr. Remziye Tanaç, Dr. Dost Zeyrek
  Difüz alveolar hemoraji
Dr. Nevin Uzuner
  Vaka sunumu:
Dr. Erdem Başaran
12:00 - 12:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
12:30 - 13:30 Sözlü Sunum
Başkanlar
: Dr. Esen Demir, Dr. Erkan Çakır
13:30 - 15:00 ÇOCUKLARDA PULMONER TROMBOEMBOLİ (PTE) VE YÖNETİMİ
Başkanlar:
Hasan Yüksel , Dr. Namık Yaşar Özbek
  Klinikte PTE’yi kimde, ne zaman düşünelim?
Dr. Bülent Karadağ
  PTE tanısını nasıl koyalım?
Dr. Esen Demir
  PTE’yi nasıl tedavi edelim?
Dr. Namık Yaşar Özbek
  Vaka sunumu:
Dr. Akçahan Balcıoğlu
15:00 - 15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
15:30 - 16:30 ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA GELECEĞE IŞIK TUTAN GÜNCEL KONULAR
Başkanlar: Dr. Ebru Yalçın, Dr. Sevgi Pekcan
  Solunum sistemi hastalıklarında epigenetik
Dr. Eda Utine
  Solunum sistemi ve mikrobiyota
Dr. Hasan Yüksel
16:30 - 16:50 AKILCI İLAÇ SUNUMU
Dr. Nagehan Emiralioğlu

BİLDİRİ KURALLARI

Bildiri Özetleri
Bildirilerin kongre web sitesi www.cocuksolunum2018.org üzerinden gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.
Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri özeti yazım kuralları
1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. (Örn: Mehmet Küçük )
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. ( Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul )
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) (Örn: Xxxxx xxxx xxx )
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla
birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
• Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları
dikkatle okuyunuz.
• İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi
gerekmektedir.
• Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
• Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
• Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için +90 212 296 71 11 (4015) numaralı telefondan
ya da serdar.soyler@jollymice.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme
Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt
işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme
ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek
olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

GENEL BİLGİLER

Tarih ve Yer:
Kongre 09 - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Latanya Hotel Ankara’da düzenlenecektir.

Bilimsel Program:
Herzaman olduğu gibi katılımcular için doyurucu bir bilimsel program hazırlanmıştır. Bilimsel programda güncel bilgiler yer almaktadır. Firmaların uydu sempozyum ile programda yer almaları mümkündür.

Düzenleme:
Kongre Düzenleme Kurulu Jolly Turizm ve Ticaret A.Ş.’ni Resmi Acentası olarak belirlemiştir. Kongre dahilinde herhangi bir talebinizde Jolly M.I.C.E. Organizasyon Sekreteryasına başvurmanızı rica ederiz.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

Kayıt Ücretleri 01 Ocak 2018 ve Öncesi 01 Ocak 2018 Sonrası
Kurs Katılım Ücreti 200 TL 250 TL
Asistan Kongre Katılım Ücreti 400 TL 500 TL
Fizyoterapist ve Hemşire Katılım Ücreti 400 TL 500 TL
Uzman Kongre Katılım Ücreti 600 TL 750 TL

Yukarıdaki fiyatlara KDV ilave edilecektir.
Yukarıda belirtilen kayıt fiyatlarına dahil olan servisler aşağıdaki gibidir;

  • Kayıt ücreti karşılığında katılımcılara, yaka kartı, cep programı ile kongre çantası verilecek, bilimsel oturumlar izlenip, stand alanları gezilebilecektir.
  • Kongre merkezinde kongre süresince servis edilecek olan Kongre bilimsel aktivite günlerinde günde 2 kez kurabiyeli kahve molası Kongre bilimsel aktivite günlerinde günde 1 kez öğle yemeği ikramı
  • Kayıt iptalleri en geç 01 Ocak 2018 tarihine kadar kabul edilecek olup, bu tarihten sonra sadece isim değişiklikleri yapılabilecektir.
  • Kayıtların kesinleşebilmesi için ödeme dekontlarının ve isim listesinin Jolly M.I.C.E. Organizasyon Sekreteryasına serdar.soyler@jollymice.com yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.


ONLİNE KAYIT

KONAKLAMA BİLGİLERİ

Konaklama Ücretleri 01 Ocak 2018 ve Öncesi 01 Ocak 2018 Sonrası
Otel Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda
Latanya Hotel 750 TL 900 TL 840 TL 990 TL

Yukarıda belirtilen oda fiyatlarına dahil olan servisler aşağıdaki gibidir;

  • Konaklama otellerinde 3 Gece oda-kahvaltı konaklama. Otellere giriş 09 Mayıs 2018 günü olup, otellerden çıkış 12 Mayıs 2018 günüdür.

Yukarıdaki fiyatlara KDV ilave edilecektir.
* Rezervasyonların kesinleşebilmesi için ödeme dekontlarının ve isim listesinin Jolly M.I.C.E. Organizasyon Sekreteryasına serdar.soyler@jollymice.com yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Oda rezervasyon iptalleri en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar kabul edilecek olup, bu tarihten sonra sadece isim değişiklikleri yapılabilecektir.

Transfer ücreti havaalanı – otel tek yön için 200 TL+KDV olarak belirlenmiş olup, transferi gerçekleştirmemizi istediğiniz kişileri ve uçuş detaylarını tarafımıza en geç 1 Mayıs 2018 tarihine kadar iletmenizi rica ederiz


KONGRE MERKEZİ

Latanya Hotel Ankara
Kavaklıdere, Büklüm Sk No:1 Çankaya/Ankara
06660 Ankara, Ankara Türkiye

Latanya Hotel Ankara; Ankara'nın kalbi olan Çankaya-Kavaklıdere bölgesinde yer almaktadır.

Esenboğa Havalimanı'na 31 Km, Congresium Ankara Kongre ve Sergi Sarayı'na 8 Km, TBMM'ye 800 m ve Anıtkabir'e 6 Km uzaklıktadır.

Latanya Hotel Ankara; özenle seçilmiş mobilyaları ve 7 katında 7 farklı konsept uygulanması ile bir ilk olma ayrıcalığını kazanan otelimizde farklı seçenekler ile sunulan birbirinden elit toplam 291 oda bulunmaktadır.

12 adet balo ve toplantı salonları, 1000 kişilik açık hava terası, SPA Merkezi, Ankara manzaralı Brasserie Restaurant’ı ve keyfine doyamayacağınız Palm Pub’ı ile Ankara’da vazgeçilmez adresiniz olacaktır.

Otelimiz bünyesinde, konaklayan misafirlerimizin ücretsiz yararlanabilecekleri toplam 100 araç kapasiteli kapalı otopark bulunmaktadır.

Ayrıca otelimize ait havaalanı transfer hizmetimiz vardır. Şehrin merkezinde bulunan pek çok tanınmış restaurant ve mekânlara yürüme mesafesindedir.


 

İLETİŞİM

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Direktör
SERDAR SÖYLER
Adres
Jolly Turizm Esentepe Mahallesi Hikaye Sokak
No:11 34394. Şişli / İstanbul
Tel
+90 (212) 296 71 11 (4015)
Faks
+90 (212) 291 32 17
Mobil
+90 (533) 607 26 27